dofinansowanie

Firmy dostaną dopłaty do transportu pracowników

Firmy dostaną dopłaty do transportu pracowników

W tym roku pracodawcy, którzy mają status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i osiągają 50-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać…

Firmy nie wiedzą, czy dostaną wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Firmy nie wiedzą, czy dostaną wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

W tym tygodniu ma się rozstrzygnąć, czy od 2012 r. wzrośnie podstawa dofinansowań do pensji osób niepełnosprawnych. Ponieważ od dwóch…

Niepełnosprawni będą dłużej pracować

Niepełnosprawni będą dłużej pracować

Już za dwa miesiące zmieni się czas pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będą oni pracować dziennie o…

Urzędy płacą kary z funduszu wynagrodzeń!

Urzędy płacą kary z funduszu wynagrodzeń!

W całej administracji publicznej szefowie urzędów, którzy nie zatrudniają co najmniej 6 proc. pracowników niepełnosprawnych, muszą dokonać comiesięcznych wpłat na…

Komputer dla niepełnosprawnych

Komputer dla niepełnosprawnych

Przeczytaj też: Tablet dla niepełnosprawnych; Komputer – dofinansowanie Wiele się mówi o dotacjach na komputery dla osób niepełnosprawnych. PFRON to…

PFRON pomoże powodzianom

PFRON pomoże powodzianom

Również niepełnosprawni pokrzywdzeni w wyniku powodzi będą mogli się ubiegać o pomoc. Do konsultacji społecznych przesłany został właśnie projekt rozporządzenia…

Wyższe dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika tylko na podstawie orzeczenia

Wyższe dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika tylko na podstawie orzeczenia

Firma, w której pracują osoby niepełnosprawne o szczególnych schorzeniach, np. niewidome, chore psychicznie lub na epilepsję, może otrzymywać wyższe o…

Studenci otrzymają pomoc z PFRON

Studenci otrzymają pomoc z PFRON

Do 10 października niepełnosprawni, którzy w nadchodzącym roku akademickim rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej,…

Znów więcej osób niepełnosprawnych pracuje

Znów więcej osób niepełnosprawnych pracuje

240,1 tys. niepełnosprawnych było w czerwcu tego roku zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Pegaz dalej wspierany przez PFRON

Pegaz dalej wspierany przez PFRON

1 stycznia 2015 r. osoby zatrudnione w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) staną się pracownikami urzędów marszałkowskich….

PFRON dopłaca do pensji niepełnosprawnego pracownika

PFRON dopłaca do pensji niepełnosprawnego pracownika

Najważniejszym elementem tego wsparcia jest dofinansowanie do pensji takiej osoby. Wysokość dopłaty jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika. Najwyższą dopłatę…

Wniosek o dopłatę z PFRON można złożyć później

Wniosek o dopłatę z PFRON można złożyć później

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawne osoby i chce otrzymywać dofinansowanie do ich pensji, musi przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Więcej pomocy dla gmin z zakładowego funduszu aktywności

Więcej pomocy dla gmin z zakładowego funduszu aktywności

Gmina, powiat lub organizacja pozarządowa, które prowadzą zakład aktywności zawodowej (ZAZ), będą mogły za pieniądze zgromadzone w zakładowym funduszu aktywności…

Więcej przedsiębiorstw udzieli praw do ulg we wpłatach na PFRON

Więcej przedsiębiorstw udzieli praw do ulg we wpłatach na PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osiągają co najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób…

Więcej dopłat do wózków i protez

Więcej dopłat do wózków i protez

Do powiatów trafiły już dodatkowe pieniądze na realiz ację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Ich przekazanie…

Konkurs! – Bon na 100zł dla każdego, losowanie bonu na 300zł!

Konkurs! – Bon na 100zł dla każdego, losowanie bonu na 300zł!

Patrona organizuje ciekawy konkurs, o ile można to tak nazwać. Główną nagrodą jest bon o wartości 300zł na turnusy rehabilitacyjne,…

Będą dopłaty do komputerów dla niepełnosprawnych

Będą dopłaty do komputerów dla niepełnosprawnych

Od 8 do 29 sierpnia oddziały wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą przyjmowały wnioski w tegorocznej edycji programu…

Składki na PFRON nie są kosztem podatkowym

Składki na PFRON nie są kosztem podatkowym

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stanowią alternatywę wobec zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Ponieważ obowiązek wpłat ma…

Nowe dane do wniosku o refundację z PFRON

Nowe dane do wniosku o refundację z PFRON

W tym celu musi wypełnić wniosek WN-U-G. Od 1 lipca obowiązuje nowy wzór tego wniosku. Określa go załącznik nr 1…

Dopłaty do prawa jazdy dla niepełnosprawnych

Dopłaty do prawa jazdy dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poinformował o rozpoczęciu tegorocznego naboru wniosków w ramach programu Pegaz 2010. Niepełnosprawni mogą składać…