Dofinansowanie 2013!

Informacja odnośnie składania deklaracji PFRON

Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Najważniejsze informacje:
Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r.

Deklaracje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 lipca 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r., o którym mowa w pkt. 1. Obowiązek ten wynika z § 2 wskazanego w punkcie 1 rozporządzenia – tekst rozporządzenia bez załączników.

Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać informacje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 33).

 

Wypowiedz się

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.