Przypomnienie – nowe zasady przyznawania PFRON

Od czerwca zmieniły się całkiem znacząco zasady refundacji składek ZUS przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla niepełnosprawnych prowadzących własne firmy. Wysokość dofinansowania jest od teraz uzależniona w dużym stopniu od niepełnosprawności i wyłącznie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać pełną refundację.

Całość zmieniła też trochę tok postępowania, od teraz prowadzący firmę musi złożyć wniosek WN-U-G, którego wzór określa załącznik nr 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50, poz. 260).

Przypominamy o tym gdyż właśnie w lipcu miał być wdrożony nowy wzór do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR). Dopiero teraz więc możliwe jest złożenie wniosku w formie elektronicznej – przez internet, co dla wielu niepełnosprawnych jest na pewno wygodne.

Życzymy powodzenia w obsłudze systemu :)